Hvad er et IVS / iværksætterselskab?

Et IVS / iværksætterselskab er reelt et ApS / anpartsselskab, og dermed omfattet af selskabsloven, men dog med specielle krav i forhold til et ApS. Det er f.eks. ikke muligt at udbetale udbytte i et IVS, før det er blevet omdannet til et ApS. Derudover skal selskabet hvert år henlægge min. 25% af selskabets overskud til en bunden reserve.

Når selskabskapitalen og den bundne reserve er på min. 50.000 kr., kan iværksætterselskabet omdannes til et ApS. Det er muligt at stifte et IVS med kun 1 kr. i selskabskapital, hvilket er markant lavere end kravet på 50.000 kr. for et ApS. Den lave selskabskapital gør det derfor meget attraktivt at oprette et IVS frem for en enkeltmandsvirksomhed.

Bestil IVS / iværksætterselskab

Hvis du står og har brug for et IVS / iværksætterselskab, er det noget, som vi kan hjælpe dig med. Vi tilbyder stiftelse af et IVS til en særdeles lav og god pris. Vi har brug for oplysninger omkring dig som stifter og selskabet, hvilket du kan sende os via formularer på vores primære hjemmeside.

Bestil IVS

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk